1
Ở bất kỳ thành thị nào trên giang san việt, chúng ta có thể phát hiện các cái khẩu trang.
Khẩu trang là vật dụng siêu gần gũi và thân thuộc với đa số ai. Hàng ngày họ sử dụng nó như 1 thói quen xuất sắc cho sức đề kháng.

Comments

Who Upvoted this Story